Psykologisk Klinik Kalundborg

Marianne Runberg

Hvad er terapi:


Samtaleterapi som psykologisk behandlingsmetode er en rådgivende og støttende samtale hvor dine tanker, erfaringer og øvrige personlige karakteristika inddrages for at forstå de udfordringer og problemstillinger du kæmper med.

Det viser sig ofte, at de erfaringer og oplevelser vi tilegner os i barndommen, kan lægge hindringer i vejen for de ønsker vi har i voksenlivet.

Eksempelvis kan en høj grad af tilpasning i de tidlige år gøre det vanskeligt for os at identificere og tilgodese egne behov som voksne.

Det er gennem samtalen, at du opnår en større forståelse for dig selv, dine reaktioner valg og måder at indgå i fællesskaber på.

Det er gennem samtalen, at du får fokus rettet mod det, der er vigtigt for dig og får identificeret de ressourcer du har fremfor at være styret at et konstant fokus på nederlag og afmagt.