Psykologisk Klinik Kalundborg

Lægehenvisning:


Ved lægehenvisning er egenbetaling pr. session

(45 min) pr. 1/10-21:


  1. Første samtale kr.424,20
  2. flg. samtaler     kr. 353,72


Med hensyn til tilskudsberettigelse gælder følgende:


  1. Klienten betaler selv 40% af taksten.
  2. Sygesikringen giver tilskud til 60% af taksten


Hvis du har en henvisning fra din læge og du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark” får du yderligere kr. 300,- for første session og 200,- for de efterfølgende sessioner.